ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น(JAPAN) เป็นชื่อที่คนต่างประเทศใช้เรียกกันแต่คนญี่ปุ่นใช้ชื่อที่เรียกประเทศตัวเองว่า”NIPPON” เป็นชื่อที่ใช้ถูกเรียกอย่างเป็นทางการมากกว่า มีภูมิประเทศตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 377,873 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 126.97 ล้านคน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน

1.ภูมิภาคเหนือ (ฮอกไกโด)

2.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ)

3.ภูมิภาคตะวันออก (คันโต)

4.ภูมิภาคกลาง (จูบุ)

5.ภูมิภาคตะวันตก (คันไซ)

6.เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค)

7.ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)

8.ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ)

 

PUNSIKORN -//——————————————–