Tag Archive มารยาทเยี่ยมชมบ้านของคนญี่ปุ่น

มรยาทเยี่ยม

มารยาทเยี่ยมชมบ้านของคนญี่ปุ่น

มารยาทเยี่ยมชมบ้านของคนญี่ปุ่น

เมื่อเราไปเยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่สิ่งที่ควรระวังเลยคือ ไม่ควรไปเยี่ยมเวลารับประทานอาหารนอกจากเจ้าของบ้านจะชวนเข้ามารับประทานอาหารร่วมกัน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่าการเยี่ยมบ้านเวลารับประทาอาหารถือเป็นการเสียมารยาท เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเยี่ยมบ้านคือ ตอนสายๆหรือช่วงบ่าย ไม่ควรเย็นจนเกินไปเพราะเป็นช่วงที่เริ่มเตรียมอาหารเย็นแล้ว ถ้าเขาไปในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารพอดีเราควรบอกว่า ” Oshokuji chuu ni ojamashite moushiwake arimasen (ขอโทษที่รบกวนเวลาทานอาหาร) ” และควรไปรอที่ห้องอื่น ทางเจ้าของบ้านจะไม่ได้ชวนรรับประทานอาหารด้วยกนเพราะเจ้าของบ้านไม่ได้เตรียมอาหาสำหรับแขก โดยปกติแขกที่มาเยี่ยมจะทานข้าวให้เสร็จก่อนมาเยี่ยม เวลาไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่ควรนำของฝากมาด้วยเพ่อเป็นมารยาทที่ดีในการเข้าเยี่ยม ถ้าเป็นขนมควรใส่กล่องให้สวยงามไม่ควรใส่ถุงพลาสติกมา