วันนี้วันอะไร วันแห่งการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม

วันแห่งการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 16 พฤษภาคมเป็น “วันแห่งการท่องเที่ยวญี่ปุ่น” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และยังมีนโยบายรวมถึงแพ็คเกจเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

parlementfran cophonedesjeunes