ญี่ปุ่นขยายเวลาภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ

ญี่ปุ่นขยายเวลาภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ

ญี่ปุ่นขยายเวลาภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายเวลาภาวะฉุกเฉินที่ประกาศใช้เพื่อควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไปอีก 2 สัปดาห์ สำหรับกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียง 3 จังหวัด ได้แก่ ชิบะ, ไซตามะ และคานางาวะ

ที่การแถลงข่าวเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม นายซูงะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า “เราได้ตัดสินใจที่จะขยายเวลาภาวะฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม กรอบเวลาดังกล่าวจำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังมากขึ้น”

มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม โดยกำหนดสิ้นสุดเดิมคือวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม

นายซูงะกล่าวว่าเกณฑ์ที่ใช้พิจารณานั้นรวมถึงผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน และขีดความสามารถที่ดีขึ้นของโรงพยาบาลในพื้นที่เหล่านั้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

นายซูงะกล่าวเสริมว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มความพยายามในการป้องกันการติดเชื้อแบบเป็นกลุ่ม ด้วยการตรวจหาเชื้อที่สถานดูแลผู้สูงอายุและสถานที่อื่น ๆ ประมาณ 30,000 แห่ง ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้

Travel in Japan