นายกรัฐมนตรีซูงะกล่าวสารเนื่องใน “วันดินแดนทางเหนือ”

นายกรัฐมนตรีซูงะกล่าวสารเนื่องใน “วันดินแดนทางเหนือ”

นายกรัฐมนตรีซูงะ โยชิฮิเดะแห่งญี่ปุ่นกล่าวว่า เขาจะยังคงเจรจากับรัสเซียต่อไปโดยยึดตามข้อตกลงที่ได้มีการบรรลุกันไปแล้วในเวลานี้ในการยุติประเด็นด้านดินแดนเกี่ยวกับเกาะ 4 เกาะ รัสเซียควบคุมเกาะ 4 เกาะนี้ ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์

นายซูงะส่งคลิปวิดีโอในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ไปยังงานชุมนุมทั่วประเทศประจำปีแห่งหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการคืนเกาะ 4 เกาะนี้ นายซูงะกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจอย่างยิ่งที่ประเด็นนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายและสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียก็ยังไม่มีการสรุปทำ ขณะที่เวลาได้ล่วงมา 75 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง

งานชุมนุมนี้จัดขึ้นในวันดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียฉบับหนึ่งที่ให้การยอมรับว่าเกาะเหล่านี้เป็นของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2398

รัสเซียควบคุมเกาะ 4 เกาะนี้ ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

นายซูงะกล่าวต่องานชุมนุมนี้ว่า เขาได้เห็นพ้องกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียในการสนทนาทางโทรศัพท์หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วว่า พวกเขาจะยังคงพูดคุยกันต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ที่รวมถึงการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ

นายซูงะกล่าวว่า รัฐบาลของเขารับช่วงการติดต่อแลกเปลี่ยนนี้ซึ่งนายชินโซ อาเบะนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าได้มีกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เมื่อปี 2561

นอกจากนี้ นายซูงะยังกล่าวด้วยว่า เขาจะดำเนินการไปสู่การกลับมาทำโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ กันอีกครั้งโดยเร็วซึ่งรวมถึงการเดินทางแบบไม่ต้องใช้วีซ่าไปยังเกาะเหล่านี้โดยอดีตชาวเกาะและครอบครัวของพวกเขาเพื่อไปเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ การเดินทางนี้ได้ถูกระงับไปเนื่องจากการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Travel in Japan