มีความเป็นไปได้ว่า ได้เกิดการติดเชื้อแบบหมู่กรณีแรกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดที่กลายพันธุ์ขึ้นในญี่ปุ่น

มีความเป็นไปได้ว่า ได้เกิดการติดเชื้อแบบหมู่กรณีแรกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดที่กลายพันธุ์ขึ้นในญี่ปุ่น

มีความเป็นไปได้ว่า ได้เกิดการติดเชื้อแบบหมู่กรณีแรกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดที่กลายพันธุ์ขึ้นในญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นเผยว่า เชื่อว่าได้เกิดการติดเชื้อแบบหมู่กรณีแรกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์ชนิดที่ระบาดในอังกฤษ ขึ้นใกล้โตเกียวเชื่อกันว่า ไวรัสชนิดใหม่นี้ติดไปยังผู้อื่นได้ง่ายกว่าชนิดเดิมกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า มีการยืนยันว่าบุคคลสี่คนในจังหวัดไซตามะในช่วงวัยสี่สิบถึงหกสิบติดเชื้อไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์นี้

สามคนในจำนวนนี้มีความเชื่อมโยงกับสถานที่ทำงานของชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว และกับบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกบ่งชี้ว่าติดเชื้อไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์นี้เมื่อก่อนหน้านี้

กระทรวงเชื่อว่า การติดเชื้อแบบหมู่ของไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์ได้เกิดขึ้น ณ สถานที่ทำงานแห่งนี้ พบว่าบุคคลเจ็ดคนที่นั่นติดไวรัสชนิดเดียวกันนี้

ขณะเดียวกัน มีการยืนยันอีกกรณีหนึ่งของไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์นี้ในกรุงโตเกียวที่เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งในช่วงวัยห้าสิบ ชายคนนี้ไม่ได้ไปอังกฤษแต่ว่ามีการติดต่อระยะใกล้ชิดกับสตรีคนหนึ่งในช่วงวัยห้าสิบผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ผลการตรวจออกมาว่าติดเชื้อไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์นี้

จนถึงขณะนี้ พบการติดเชื้อไวรัสชนิดที่กลายพันธุ์นี้ในบุคคล 15 คนที่ไม่มีประวัติเดินทางไปยังอังกฤษในช่วงที่เพิ่งผ่านมาและเท่าที่ทราบไม่มีการติดต่อกับผู้คนที่เดินทางมาจากอังกฤษ

Travel in Japan