ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเองที่บ้านในญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนอย่างมาก

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเองที่บ้านในญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนอย่างมาก

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเองที่บ้านในญี่ปุ่นเพิ่มจำนวนอย่างมาก

ข้อมูลที่รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นชี้ว่า จำนวนผู้คนที่กักตัวเองที่บ้านหลังมีผลตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นบวก กำลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศทางกระทรวงกล่าวว่า ณ วันที่ 4 พฤศจิกายนปีที่แล้ว มีผู้คนกักตัวเองที่บ้านหลังมีผลตรวจเป็นบวกในญี่ปุ่น 1,096 คน ทว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 6,429 คน ณ วันที่ 9 ธันวาคม และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 17,484 คน ณ วันที่ 6 มกราคม และ 35,394 คน เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม

ทางการท้องถิ่นบางแห่งกำลังใช้มาตรการหลากหลายเพื่อหาสัญญาณว่าผู้คนที่กักตัวเองที่บ้านอาจมีอาการทรุดลง ซึ่งขั้นตอนเช่นนี้รวมถึงการให้ยืมอุปกรณ์วัดระดับออกซิเจนในเลือด ขณะที่ในบางพื้นที่มีการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนติดต่อยังแพทย์และพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าการดำเนินการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจะสามารถอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยหลังมีผลตรวจเป็นบวก

Travel in Japan