ญี่ปุ่นพบไวรัสโคโรนากลายพันธุ์! คล้ายชนิดระบาดในสหราชอาณาจักร-แอฟริกาใต้

ญี่ปุ่นพบไวรัสโคโรนากลายพันธุ์! คล้ายชนิดระบาดในสหราชอาณาจักร-แอฟริกาใต้

ญี่ปุ่นพบไวรัสโคโรนากลายพันธุ์! คล้ายชนิดระบาดในสหราชอาณาจักร-แอฟริกาใต้

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) แบบกลายพันธุ์ จากผู้โดยสาร 4 คน ที่บินจากประเทศบราซิลมายังสนามบินฮาเนดะ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวไม่เคยพบที่ญี่ปุ่นมาก่อน ทั้งยังมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้

ผู้โดยสารกลุ่มนี้มี 3 คนที่แสดงอาการป่วย อย่างเช่น หายใจลำบาก มีไข้ และเจ็บคอ ขณะที่ชายอายุราว 40 ปี ในผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่แสดงอาการใดๆ เลยเมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น แต่หลังจากนั้นกลับอาการแย่ลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะหายใจลำบากมาก

หลังจากพบเชื้อ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็นำผลการตรวจหาไวรัสของผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปให้สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของญี่ปุ่นตรวจสอบ ซึ่งพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ ทำให้กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ของญี่ปุ่น ต้องรายงานเรื่องนี้ต่อองค์การอนามัยโลกโดยด่วน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ชนิดกลายพันธุ์ดังกล่าวยังมีจำกัดและยังประเมินไม่ได้ว่าติดต่อได้ง่ายเพียงใด

ไม่ใช่แค่นั้น ยังไม่มีข้อมูลใดที่ยืนยันว่าวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่นำมาออกมาใช้แล้วทั่วโลกในขณะนี้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์นี้ได้

ช่วงที่ผ่านมา ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึงวันละมากกว่า 7,000 คน ซึ่งกรุงโตเกียวเพียงแห่งเดียวพบมากกว่า 2,000 คนต่อวัน และถ้าหากนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 270,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 3,900 ราย

ด้านคณะผู้บริหารจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น อย่างเช่น ผู้ว่าราชการ จ.โอซากา จ.เกียวโต และ จ.เฮียวโงะ ก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติม อย่างที่ประกาศใช้กับ จ.โตเกียว และปริมณฑล (ได้แก่ จ.คะนะงะวะ จ.ไซตะมะ และ จ.ชิบะ) เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่พื้นที่ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

Travel in Japan