ญี่ปุ่นการเข้าคิวต่อแถวหน้าร้านอาหารที่ต่างชาติต้องทึ่ง