ญี่ปุ่นส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศ หลังยอดติดโควิดพุ่ง