มารยาทของประเทศญี่ปุ่น ไปเที่ยวต้องรู้อะไรบ้าง

มารยาทของประเทศญี่ปุ่น ไปเที่ยวต้องรู้อะไรบ้าง

มารยาทของประเทศญี่ปุ่น ไปเที่ยวต้องรู้อะไรบ้าง

เวลาเราจะไปเที่ยวในต่างประเทศสิ่งที่เราควรรู้เลยคือ ข้อห้ามที่ประเทศนั้นๆ เขาห้าม หรือไม่ให้ทำ สำหรับวันนี้เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่น กันเราก็ต้องรู้ของประเทศญี่ปุ่น ว่าเขาจะมีข้อห้ามใดบ้าง มากันเลย

1.ไม่ควรชี้นิ้วใส่คนอื่นและไม่จ้องตาคนอื่นนาน ๆ

การใช้นิ้วชี้ใส่คนอื่นเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท อีกทั้งคนญี่ปุ่นก็มีคนที่ไม่คุ้นเคยกับการสนทนาและจ้องตาคู่สนทนานานๆ

2.การแยกขยะ

ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่ หากไม่มีถังขยะบริเวณใกล้เคียง จะต้องเก็บขยะใส่กระเป๋าตัวเองกลับมาด้วย และเมื่อจะทิ้งขยะจำเป็นต้องแยกขยะประเภทของขยะ เช่น “ขยะเผาได้” “ขยะเผาไม่ได้” “ขวด” และ “กระป๋อง” เป็นต้นจากนั้นให้ทิ้งใส่ถังขยะตามลักษณะเฉพาะของประเภทถังที่ระบุไว้

3.รักษาความสะอาดโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

ชาวญี่ปุ่นจะสอนให้รักษาความสะอาดตั้งแต่เด็ก ในโรงเรียนก็มีเวลาให้เด็กๆได้ทำความสะอาดด้วย อีกทั้งใช้สิ่งของสาธารณะร่วมกันอย่างทะนุถนอม มีความดีงามที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ฉะนั้นจึงไม่ควรถ่มน้ำลายหรือหมากฝรั่งลงบนทางเท้า เดินแถวเรียงหน้ากระดานตามทางเดิน

Travel in Japan